wrapper

 
 

IPA 5

Më 21 nëntor 2017 në Sarajevës, Bosnja dhe Hercegovina, u organizua  takimi i dytë i Komitetit Drejtues të IPA DRAM

Ky takim u organizua me mbështetjen e Ministrisë së Sigurisë së Bosnjës dhe Hercegovinës, I cili ishte rast shumë i mirë për të prezantuar, diskutuar dhe përshtatur planet e veprimit specifike të partnerëve dhe për të parë sinergjitë e mundshme rajonale për të çuar përpara krijimin e një udhëzuesi  rajonal. Takimi u mbajt në bashkëpunim me Takimin Rajonal të Iniciativës për Përgatitjen dhe Parandalimin e Katastrofave në Evropën Juglindore.

IPA 6

Biljana Zuber nga Komisioni Europian tregoi konkluzionet që dalin nga raporti i vitit 2017 me titull "Vlerësimi i përkohshëm i Mekanizmit të Bashkimit Evropian për Mbrojtjen Civile", në lidhje me parandalimin, gatishmërinë dhe kapacitetin e reagimit të BE-së dhe vendeve anëtare

Tema të tjera përfshinin planin e veprimit të IPA DRAM, rolin e barazisë gjinore në sigurinë njerëzore dhe fatkeqësitë natyrore, sistemet e IT dhe platformat për t'u zbatuar gjatë dy viteve të ardhshme - me një fokus të veçantë në portalin ERRA (hartat e rrezikut dhe atlasi elektronik rajonal i riskut).

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family