wrapper

 
 

Misioni

Të njoftojë institucionet përgjegjëse qendrore dhe lokale, si dhe komunitetin e gjerë, për situatat emergjente të pritshme, duke i ngritur këto në gatishmëri dhe alarm, si dhe strukturat përkatëse të Shërbimit të Emergjencave Civile, për ndërhyrjen në një kohë sa më të shkurtër, në mënyrë të integruar  dhe sa më shpejtë të jetë e mundur, për parandalimin e çdo dëmtimi që prek komunitetin, pronën private, gjënë e gjallë, mjedisin, objektet social-kulturore dhe të rëndësisë së veçantë, objektet e trashëgimisë kulturore, infrastrukturën kritike, etj, nga fatkeqësitë natyrore apo fatkeqësi që shkaktohen nga veprimtaria njerëzore.

Qëllimi i vetëm është të mbrojë jetën e shtetasve, pronën e tyre, gjënë e gjallë, mjedisin, objektet social-kulturore dhe të rëndësisë së veçantë, objektet e trashëgimisë kulturore, infrastrukturën kritike, etj, nga fatkeqësitë natyrore apo fatkeqësi që shkaktohen nga veprimtaria njerëzore, duke koordinuar veprimet e strukturave operacionale që kanë përgjegjësi në fushën e emergjencave civile.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family